Vérum

Heel vaak vertonen we symptomen van immobiliteit

Doorheen de levensjaren lopen mensen kwetsuren op. Deze zorgen ervoor dat je op bepaalde levensgebieden immobiel wordt. Het zorgt ervoor dat je ernstig of minder ernstig belemmerd wordt in het dagelijks leven.

Volgende zaken zijn kenmerkend voor immobiliteit:

- je kan geen beslissingen nemen 

- je kan niet aan iets werken wat je interesseert

- Je kan moeilijk ontspannen. 'Zou ik niet beter ...', 'Ik moet nog...'

- je blijft de hele dag in huis piekeren

- je speelt geen golf of tennis of andere plezierige activiteiten laat je schieten om een knagend gevoel dat je niet kwijt kunt raken

- je kan je niet aan iemand voorstellen die je wel aantrekkelijk vindt

- je vermijdt het met iemand te praten hoewel je beseft dat een simpel gebaar jullie relatie zou verbeteren

- je kan niet slapen omdat je je ergens zorgen over maakt

- je kan door je woede niet helder denken

- Valse onverschilligheid; je komt over als een passief persoon en het lijkt je allemaal niet te boeien, maar de echte onderliggende reden is faalangst

- je vertrekt je gezicht zenuwachtig of je bent zo nerveus dat je niet functioneert zoals je graag zou willen

Immobiliteit kan variëren van totale passiviteit tot lichte besluiteloosheid en geaarzel. *

Dr. Wayne Dyer: 'Niet morgen, maar nu.' Astrid Davidson: 'Prima is perfect.'