Vérum

Heel vaak vertonen we symptomen van immobiliteit

Doorheen de levensjaren lopen mensen kwetsuren en trauma's op. Deze zorgen ervoor dat je op bepaalde levensgebieden immobiel wordt. Het zorgt ervoor dat je ernstig of minder ernstig belemmerd wordt in het dagelijks leven. 

Volgende zaken zijn kenmerkend voor immobiliteit:

- je kan geen keuzes maken; je wil de beste beslissing dus kies je maar liever niet. 

- je kan niet aan iets werken wat je interesseert

- je begint ergens liever niet aan, omdat je het meteen helemaal juist wil kunnen doen. 

- je blijft de hele dag in huis piekeren

- plezierige activiteiten laat je schieten om een knagend gevoel dat je niet kwijt kunt raken

- je komt over als een passief persoon en het lijkt je allemaal niet te boeien, maar de echte onderliggende reden is faalangst - valse onverschilligheid

- je vermijdt het met iemand te praten hoewel je beseft dat een simpel gebaar jullie relatie zou verbeteren

- je kan niet slapen omdat je je ergens zorgen over maakt

- je kan door je woede niet helder denken

- je kan moeilijk ontspannen. 'Zou ik niet beter ...', 'Ik moet nog...'

- je vertrekt je gezicht zenuwachtig of je bent zo nerveus dat je niet functioneert zoals je graag zou willen

Immobiliteit kan variëren van totale passiviteit tot lichte besluiteloosheid en geaarzel. *

Dr. Wayne Dyer: 'Niet morgen, maar nu.'  Astrid Daidson:'Prima is perfect!'