Verbinding

26-08-2020

Verbinding met mezelf en de ander. Het houdt me al eventjes bezig. Het is voor mij en vele anderen het belangrijkste wat er is en toch blijft het altijd een hele weg om steeds een stukje dieper in verbinding te gaan. 

De meeste menselijke hedendaagse verbindingen zijn afhankelijkheidsverbindingen. Om één of andere reden heb ik daar altijd een enorm grote weerstand tegen gehad. Het idee dat iemand anders verantwoordelijk was voor mijn geluk, kon ik niet verdragen. Meermaals heb ik romantische relaties verbroken, gewoon omdat ik niet met die afhankelijkheid om kon. 

Om die reden werd/word ik dus gedwongen om diepere verbinding met mezelf aan te gaan. Ik vluchtte weg uit relaties die me gelukkig maakten omdat het voor mij gewoon niet klopte. De afhankelijkheid zorgde dat ik helemaal mee zweefde op de energie van de ander. Als de ander gelukkig was, was ik dat ook. Was de ander ongelukkig, dan ging ik automatisch mee in die energie. Wie was ik in dit verhaal? Wat als de ander plots op een later tijdstip zou beslissen een einde te maken aan deze relatie? Het idee alleen al gaf me het gevoel dat ik zou sterven. 

Voor mij was/is er slechts één optie meer. Volledige verantwoordelijkheid opnemen voor mijn leven en dan pas met iemand gaan verbinden. 

In het voorbije jaar ben ik met deze vorm van verbinding gaan experimenteren. Het vraagt een stevige portie zelfobservatie en ik moet steeds opnieuw m'n energie terug naar mezelf trekken, met veel vallen en opstaan. Het blijft enorm verleidelijk om met mijn energie naar de ander te gaan om te gaan voelen hoe het met hem of haar gaat. 

Ondertussen heb ik kunnen ervaren dat verbinden in deze vrije vorm eigenlijk gaat over het samen delen van de universele liefde. Het voelt niet meer alsof de liefde van de andere komt. Het voelt alsof de er liefde gewoon hangt en dat je het beiden mag ervaren. Het komt niet van de ander. Het is er gewoon. En het is er wellicht in overvloed.  

Deze vorm van verbinding verkrijg je alleen door 100% trouw te blijven aan jezelf. Alleen zo kan die vrije liefde samen gedeeld worden. 

Ik experimenteer met vallen en opstaan. Soms kan ik met volle teugen van universele liefde genieten, soms ga ik compleet de mist in en worden mijn afhankelijkheidspatronen geactiveerd, maar dit experimenteren is gewoon heel erg de moeite waard.