Opstellingen

Deze methode kan helpen om blokkades op te heffen

Vérum werkt voornamelijk met opstellingswerk/ systemisch werk. 

Deze manier van werken heeft als doel onzichtbare belemmeringen zichtbaar te maken. Mogelijke zaken waarbij opstellingen kunnen helpen zijn vragen omtrent peroonlijke ontwikkeling, gezondheidsvragen, relaties, keuzemoeilijkheden, ..

Hoe werkt het??

Een familieopstelling is een sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen.

In een persoonlijk vraagstuk worden zaken opgesteld waarbij onderlinge verhoudingen, onverwerkte gevoelens en andere zaken aan het licht komen.

De effecten van familieopstellingen zijn soms op korte, maar vaak op lange termijn merkbaar.